Tepelná izolácia – zateplenie obvodových stien

Najväčšie tepelné straty vznikajú únikom tepla cez obvodové plášte budov. Pod pojmom zateplenie domu sa rozumie nielen izolácia obložením stien fasádou, ale celkovo ochranu domu pred poveternostnými podmienkami a s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Dom musí byť stabilný a odolný voči mechanickej záťaži, musí spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti, hygieny, musí byť odolný voči hluku a kladú sa aj nároky na životnosť stavby. Prísne normy v stavebníctve by mali byť zárukou dôkladnej izolácie u novostavieb.

Pri izolovaní novostavieb je dobré obrátiť sa na projektanta. Ten vypracuje projekt, v ktorom sú návrhy na riešenie detailov, a zodpovedá za ne. Najväčšie úniky tepla z domu sú u novostavieb spojenia stien a základov, miesta osadenia balkónov a lodžií, či okien. Pri stavbách kombinovaných z viacerých materiálov sú zas problémové miesta kde sú použité odlišné materiály, alebo vzduch, ktorý uniká cez konštrukciu.

Výška nákladov na kúpu materiálu a prácu hrajú pri každom výbere dôležitú úlohu. Jednotlivé ceny stavebných prvkov tvoria len časť nákladov, ale ako celok môžu nemálo ovplyvniť celkovú cenu prevádzky domu. Keď sa zníži potreba tepla, na prevádzku domu stačí menej výkonný kotol.

Zateplenie obvodových stien domu mokrým spôsobom

Na vonkajšiu alebo vnútornú stranu stien aplikujeme tepelnoizolačnú omietku. Pri potrebe väčšej hrúbky sa nanáša omietka na vopred prichytenú sieťku z pletiva, ktorá eliminuje napätia v spoji tepelnoizolačnej omietky a steny.

Zateplenie obvodových stien domu suchým spôsobom

Celý systém je založený na montáži doskových obkladov. Výhodou tohto systému je možnosť zatepľovania stavby aj v zimných mesiacoch.

Na zateplenie budovy suchým spôsobom je hrúbka tepelnoizolačného materiálu približne 3x nižšia ako pri zatepľovaní omietkou. Napríklad pri zatepľovaní polystyrénom zodpovedá asi trojnásobná hrúbka nánosu omietky na dosiahnutie rovnakých tepelnoizolačných vlastností. Bežne sa na zatepľovanie stien používa polystyrén o hrúbke 6 – 8 cm, čo sa rovná cca 20 cm hrubej omietke, a to je už extrém, ktorý je nerealizovateľný.

Zateplenie vonkajších stien

Výhodou je zjednotená vrstva tepelnej izolácie. Zvyšuje sa aj odolnosť voči výkyvom teploty a poveternostným vplyvom, po celej obvodovej konštrukcii domu a najmä v miestach, kde sú spoje.. Ďalšou výraznou výhodou je, že vnútorné rozmery miestností ostávajú rovnaké a je možné stavbu využívať ešte počas zatepľovania.

Napísala Moggy