Kontaktné zatepľovacie systémy

Kontaktné zatepľovacie systémy sú priemyselne vyrábané výrobky, ktoré sa dodávajú ako súbor výrobkov a využívajú sa ako tepelná ochrana budov.

Na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností sa kontaktné zatepľovacie systémy dávajú na vonkajšiu stranu starých alebo nových stien alebo stropov nad otvorenými priestranstvami. Obsahujú špeciálne spájacie prostriedky (napr. soklové lišty, rohové profily a pod.), aby sa spojili s priľahlými časťami budov (napr. otvormi, nárožiami, parapetmi atď.).

Kontaktné zatepľovacie systémy chránia pred poveternostnými vplyvmi a zlepšujú optický vzhľad budovy. Nezvyšujú stabilitu steny alebo stropu, na ktoré sa použili Na označenie kontaktných zatepľovacích systémov sa používa aj skratka ETICS, odvodená z anglického názvu External Thermal Insulation Composites Systems.

Kontaktné zatepľovacie systémy sú na báze tepelnej izolácie z expandovaného (penového) polystyrénu EPS alebo na báze minerálnej vlny.

Kontaktné zatepľovacie systémy sa vyznačujú uplatňovaním aj mokrých procesov pre vytvorenie jednotlivých vrstiev. Jednotlivé vrstvy systému sú vytvorené so vzájomným celoplošným kontaktom. Pripevňovacími prvkami a doplnkovými profilmi sa zabezpečuje vzájomné spolupôsobenie jednotlivých vrstiev a pôvodnej konštrukcie. Kontaktný zatepľovací systém sa skladá zo:

  • spojovacej vrstvy (lepiaca malta)
  • tepelnoizolačnej vrstvy
  • výstužnej vrstvy s výstužnou mriežkou
  • povrchovej vrstvy so základným alebo egalizačným náterom