Koľko stojí zateplenie domu?

Cena za zateplenie domu je závislá na mnohých faktoroch. Vymenujme preto aspoň hlavné faktory, ktoré určia výslednú cenu za zateplenie.

Na cenu realizácie obnovy fasády jej zateplením má výrazný vplyv zvolený systém zateplenia. Výrazné rozdiely sú medzi kontaktnými a odvetranými zatepľovacími systémami.

Rozdiely sú aj v nákladoch na zateplenie obvodového plášťa zhotoveného z kontaktného zatepľovacieho systému. Tieto sú dané typom domu v závislosti na:

  • výške domu – pri požiarnej výške budovy vyššej ako 22,5 m je potrebné od uvedenej výšky použiť KZS s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, ktorá má vyššiu cenu ako tepelná izolácia z penového polystyrénu
  • podlažnosti – pri budovách s menším počtom podlaží na 1 m2 podlahovej plochy pripadá väčší podiel nákladov začiatku a ukončenia systému a ostatných detailov a plôch, ktoré priamo nesúvisia s užívaným vnútorným priestorom (týka sa to najmä bytov v bytových domoch)
  • konštrukčnej výške podlažia – čím je väčšia konštrukčná výška podlažia, tým bude aj väčšia plocha zateplenia, ktorá pripadá na 1 m2 podlahovej plochy podlaží
    na podiele plnej časti fasády – pri väčšom percente plochy otvorových konštrukcií sú vzhľadom na menšiu plochu obvodovej konštrukcie nižšie náklady na zateplenie. Menšiu plochu je potrebné zatepliť aj, ak sa budova nachádza v radovej zástavbe.

Cenové rozpätie pre jednotlivé zatepľovacie systémy vyplýva z rôzneho prístupu zhotoviteľa. Každý zhotoviteľ navrhuje cenu v závislosti na technickom a strojnom vybavení, potrebe zariadenia staveniska, nákladoch na dopravu pracovníkov a iné (režijné náklady). V súčasnosti sú rozdiely v priamych nákladoch na mzdu pracovníkov podľa lokality. Priame náklady na materiál sa líšia veľmi málo medzi kontaktnými systémami, ktoré sú zhotovované v skladbe podľa certifikátu. Cena materiálov môže byť ovplyvnená konkrétnymi akciami alebo rabatmi.