Financovanie zateplenia domu

K financovaniu zatepľovania možno pristupovať viacerými spôsobmi.

Jednou z možností je požiadať o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov v zmysle výnosu V-1/2006 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja. Viac informácii je možné získať priamo od ministerstva.

Takisto mnohé slovenské banky ponúkajú špecializované produkty určené na financovanie zatepľovania a rekonštrukciu bytových domov. Pre získanie úveru je ale potrebné mať vypracovanú projektovú dokumentáciu.

Niekoľko riešení zateplenia na ilustráciu – v čase sa ponuka môže zmeniť.

 • ČSOB – úver pre obnovu bytového fondu určený pre bytové družstvá, spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové domy v správe a jednotlivých vlastníkov bytov. Produkt je určený na financovanie zatepľovania a odstránenie systémových porúch.
  Dexia – úvery pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Účelom ich použitia je zateplenie bytového domu, obnova bytového fondu a predovšetkým odstránenie systémových porúch bytového domu.
 • HVB Bank Slovakia – financovanie spoločenstiev vlastníkov bytov. Produkt je možné využiť na opravu spoločných častí, modernizáciu bytového objektu, rekonštrukciu častí, ktoré je nevyhnutné vykonať súčasne (okná, balkóny, lodžie) a odstránenie systémových porúch bytových domov.
 • Istrobanka – program s názvom Obnova Plus, ktorý je určený pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú správu bytov, bytové družstvá, obce a mestá. Prostredníctvom programu Obnova Plus je možné financovať zatepľovanie a odstránenie systémových porúch.
 • OTP Banka – financovanie pre spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovské spoločnosti a bytové družstvá na obnovu bytových domov
  Slovenská záručná a rozvojová banka – bankové záruky za úvery pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Účelom štátnej podpory je vytvorenie podmienok pre obnovu bytového fondu v bytových domoch.
 • Tatra banka – financovanie obnovy bytového fondu pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcovské spoločnosti úver so splatnosťou až 15 rokov.
 • Unibanka – hypotekárne úvery pre spoločenstvá vlastníkov bytov, ktoré je možné použiť na údržbu nehnuteľností.
  VÚB – produkt s názvom úver pre spoločenstvá vlastníkov bytov, ktorý je určený na opravy, modernizáciu a rekonštrukcie.
  Wustenrot stavebná sporiteľňa – program Rekofond na financovanie rekonštrukcie a obnovy bytových domov.
  Prvá stavebná sporiteľňa – stavebné sporenie pre spoločenstvá vlastníkov bytov. Môžete ho využiť na zateplenie, opravu fasády či rekonštrukciu kúrenia.

Tento článok je spracovaný v spolupráci s firmou Elaut BauMont. Ponúkajú zatepľovanie budov, plastové okná a ďalšie služby z oblasti zatepľovania a šetrenia energie.