Cena za projekt zateplenia domu

Aké množstvo financií je potrebné na vypracovanie technického projektu zatepľovania domu?

Technický (papierový) projekt je v zmysle všetkých právnych predpisov vzťahujúcich sa k stavebnému zákonu projektová dokumentácia. Koľko financií bude potrebné investovať je zložitou otázkou. Tejto otázke by malo predchádzať, čo všetko má projektová dokumentácia obsahovať a v akej kvalite by mala byť spracovaná.

Rozhodne platí, že projekt na najlacnejšie zateplenie domu nemusí byť najlepšie riešenie. Žiaľ, môže to platiť aj naopak.

Súčasťou prípravy návrhu zateplenia domu bývajú často položky, ako:

  • prehliadka budovy
  • spracovanie odborného posudku
  • návrh zatepľovacieho systému a hrúbky tepelnej izolácie na základe tepelnotechnického posudku s preukázaním hygienického a energetického kritéria
  • statický posudok
  • projekt požiarnej bezpečnosti
  • projekt organizácie výstavby
  • rozpočet
  • súbor výkresovej dokumentácie vrátane detailov a návrh vytvárania výstužnej vrstvy vrátane farebného, resp. architektonického riešenia

V súhrne sa bude cena za tieto práce bude pohybovať okolo 100 000.- Sk. Je potrebné zdôrazniť, že projektant preberá zodpovednosť za daný návrh a zabezpečenie funkčných vlastností zateplených stavebných konštrukcií počas celej životnosti zateplenia budovy.