Akrylátová omietka

Akrylátová omietka patrí do kategórie obľúbených exteriérových a interiérových štrukturálnych pastovitých omietok. Produkuje sa v pestrej palete farebných odtieňov. Spomedzi pastovitých štrukturálnych omietok je cenovo najdostupnejšia. Súčasné ceny akrylátových omietok garantujú primeranú kvalitu za rozumnú cenu. Akrylátové omietky sa vyrábajú v ryhovanej a zatieranej štruktúre s hrúbkou zrna 1,5 až 3 milimetre.

Výrobcovia charakterizujú akrylátovú omietku ako produkt odolný voči vode, paropriepustný a dobre znášajúci vonkajšie vplyvy počasia. Stupeň paropriepustnosti a farebnej stálosti je nižší ako pri silikátových a silikónových omietkach. Akrylátová omietka je pevná a stabilná. Pozitívom je schopnosť odolávať riasam a plesniam, ktoré sú pomerne častým neželaným návštevníkom fasád. Nevýhodou je, že omietka sa ľahko zašpiní. Z tohto dôvodu sa neodporúča použitie do priemyselných lokalít a oblastí s vysokou hustotou cestnej premávky, ktoré sú zaťažené enormným množstvom splodín. Patrí do kategórie umývateľných omietok. Voči ostatným omietkam je ľahko spracovateľná a dobre priľnavá k podkladovej vrstve.

Akrylátová ryhovaná omietka je fasádnou omietkou, ktorú možno aplikovať na novopostavené budovy. Využíva sa i pri rekonštrukcii starších domov. Nanáša sa na ošetrenú podkladovú vrstvu, ktorá musí byť bez nečistôt, mastných plôch a prachu. Nevyhnutnou súčasťou prípravy podkladovej vrstvy pre omietanie je použitie penetračného náteru. Omietka sa štandardne aplikuje nerezovým hladidlom. Ryhovanú štruktúru docielite plastovým hladidlom a presne cielenými točivými pohybmi.

Akrylátová zatieraná omietka so zrnitosťou od 1,5 až 3 milimetre dobre odoláva poveternostným vplyvom, podobne ako ryhovaná akrylátová omietka. Fasádna akrylátová omietka si zachováva pôvodný vzhľad v silnom daždi a mraze. Je umývateľná a paropriepustná. Vyrába sa ako nehorľavá alebo neľahko horľavá. Omietku treba nanášať neprerušovaným pohybom, inak je výsledok drobnou katastrofou vyznačujúcou sa viditeľnými spojmi. Väčšina výrobcov udáva možnosť naniesť akrylátovú omietku na viacero podkladov. Odporúčania nie sú jednotné vzhľadom na širokú škálu produktov na trhu. V každom prípade treba danú skutočnosť odkonzultovať s výrobcom alebo predajcom. Pravdou je, že uvedený fakt vyplýva najmä z rôzneho stupňa difúzneho odporu omietky resp. nižšej paropriepustnosti. Spravidla je akrylátová omietka stvorená pre omietanie kontaktných zatepľovacích systémov, samotné minerálne omietky a niektoré typy betónu. Dodáva sa v praktických plastových vedrách. Výrobcovia a predajcovia zaručujú možnosť „domiešania“ omietky v prípade chýbajúceho množstva aj v menších baleniach.

Ak chcete určité časti fasády zvýrazniť inými farbami, máte k dispozícii akrylátové farby. Akrylátové farby možno aplikovať na základnú omietku. Možnosti použitia akrylátových farieb konzultujte s predajcom už pri výbere fasádnej omietky a farby fasády.