Pivnica a suterén

V minulosti sa v pivnici uskladňovali potraviny počas celej zimy. Plnila funkciu chladničky, bola nevyhnutná pre každú domácnosť. V dnešnej dobe sa už potraviny neskladujú v takej miere a ponúka sa viac možností využitia podzemných priestorov. Napríklad na kotolňu, práčovňu a sušiareň, fitnes, bazén alebo saunu. Ďalším variantom je garáž, tu však môže vzniknúť problém so strmou príjazdovou cestou.

Ak vrchnú vrstvu zeminy tvoria neúnosné a nehomogénne zložky, dom sa osádza vo väčšej hĺbke, čím sa zvýšia náklady na akékoľvek základy. V tom prípade nebude veľmi výrazný rozdiel v nákladoch na dostatočne hlboké základy stavby a v podpivničení. V prípade, že sa bude hladina spodnej vody nachádzať v hĺbke do dvoch metrov, výstavba pivnice sa predraží o náklady na izoláciu proti presakovaniu vody.

Vybudovanie pivnice je veľmi dobrou voľbou, keď je dom umiestnený vo svahu. Svahovitý pozemok umožňuje vybudovanie podlažia z jednej strany nad úroveň terénu, a z druhej strany zapustené v teréne.

Dôležité je zabezpečiť stabilitu celého objektu a vytvoriť dôkladnú izoláciu proti vlhkosti. Z horných častí budovy prenášajú múry zaťaženie do základovej konštrukcie a tá do zeminy pod objektom. Múry, ktoré sú pod zemou, musia navyše odolávať aj tlaku zeminy z bočných strán, vlhkosti a vode. sa Obvodové múry sú po dokončení stavby ťažko dostupné a dodatočné opravy sú finančne náročné.

Stavba suterénnych priestorov je robená rôznymi technológiami s využitím pestrej ponuky materiálov. Projektant navrhne vhodný materiál, záleží však aj od budúceho využitia priestorov a či sa budú vykurovať alebo nie. Na studenú pivnicu je vhodný betón, na vykurovanú zas tehly alebo pórobetónové tvárnice.

Podlaha suterénu býva zapustená minimálne 80 cm pod úrovňou terénu, čo spôsobuje nedostatok slnečného svetla v podzemných priestoroch. Preto je dôležité určiť si, čo bude umiestnené v suteréne a podľa toho navrhnúť potrebné osvetlenie. Prirodzené svetlo sa dá získať aj pomocou vhodne umiestnených pivničných okien alebo anglických dvorčekov.

Rovnako dôležité je aj vetranie priestoru, buď oknami, alebo núteným vetraním.

Napísala Moggy