Strechy

Strecha je významným stavebným prvkom domu. Sú na ňu kladené podmienky ohľadom bezpečnosti, odolnosti a trvanlivosti. Hlavne kvôli tomu, je často vystavená nepriaznivým poveternostným podmienkam.

Významnú úlohu má materiál na vyhotovenie strechy. Je to dlhodobá a nemalá investícia, preto nehodno na nej zbytočne šetriť. Môže sa to vypomstiť v najnevhodnejšej chvíli.

Ploché strechy majú sklon 0° – 10°, šikmé strechy 10° – 45° a strmé strechy viac ako 45°.

Ploché strechy najčastejšie vídať na moderných, väčšinou komerčných budovách obchodných centier alebo peňažných ústavov, ale tiež sú pomerne častým riešením starších viacgeneračných domov, tzv. „kociek“.

Odtok vody zo striech menšieho rozsahu je riešený sklonom strechy na jednom mieste a voda je nasmerovaná k žľabu. Ten sa nachádza väčšinou na jednej strane stavby. U väčších striech sa odtok vody rieši rovinami, ktoré majú rôzny spád a voda steká do najnižšieho miesta a odteká.

Koncom minulého storočia sa do obľuby zas dostali šikmé strechy, zložené z krytiny a krovu, ktorý má zároveň aj funkciu nosnej konštrukcie zastrešenia. Konštrukcia je najčastejšie vyhotovená z dreva, ocele, oceľobetónu alebo kombinovaná.

Napísala Moggy