Montované domy

U nás montované domy nie sú veľmi rozšírené napriek tomu, že v iných krajinách zastupujú viac než polovicu novostavieb. Slovné spojenie montovaný dom, vo väčšine ľudí evokuje dojem dočasnej, provizórnej, nie plnohodnotnej stavby. A to napriek tomu, že dnešné montované domy prekonali aj klasický spôsob výstavby. Ďaleko lepší tepelný odpor, ekologickú nenáročnosť použitím prírodných materiálov, vopred vyrobené diely šetria čas, vylúčene mokrých procesov ktoré predlžujú čas výstavby, sú finančne menej náročné, konečná suma sa dá presne vykalkulovať.

Kvalitné montované domy sú certifikované na základe testov odolnosti proti ohňu(v rámci normy pre všetky domy), plesniam, parazitom,.. Dnešné montované domy sa za posledné roky zdokonalili natoľko, že v niektorých parametroch predbehli aj murované domy.

Panely montovaných domov sa kompletne vyrábajú v stavebných firmách. Na stavbe sa žeriavom dielce usádzajú a ukotvujú vo vopred pripravených základoch. Vďaka tomu je reálny čas zhotovenia hrubej stavby do troch dní.

Veľkou výhodou je výrazná časová, a z toho titulu aj finančná a energetická úspora, ekologickosť a úspora pri výrobe materiálu, pevná cena, možnosť zmluvne dohodnúť určitý stupeň rozostavanosti, kompletná dodávka a montáž od jedného dodávateľa, možnosť vidieť vzorové domy možno naživo, zabudovanie inštalačných rozvodov priamo do dielcov, vďaka menšej hrúbke stien vznikne väčšia úžitková plocha, vyrobené dielce sú presné, možnosť stavať počas celého roka vďaka vylúčeniu mokrých procesov.

Nevýhodou je, že dispozícia sa pri niektorých typoch domu nedá vždy spraviť podľa požiadaviek investora, nemusí sa hodiť do okolitého prostredia, ak sú rôzni dodávatelia nemusia sedieť rozmery, pri niektorých typoch ľahkých konštrukcií chýba tepelnoizolačná vrstva zachytávajúca vytvorene teplo, a vtedy treba spraviť podlahy, alebo aspoň niektoré steny murované, betónové alebo kamenné – mokrý proces.

Montované domy sú ľahké stavby bez výraznejšieho sadania a nie je nutné nechať ich prezimovať. Ich obvodové steny v porovnaní s klasickými tehlovými stenami majú väčšinou len polovičnú hrúbku. Ak sa stane že stavba sadne, jej sadnutie je rovnomerné.