Ručenie pri kúpe pozemku

Dobré zabezpečenie hypotekárneho úveru je jednou zo základných podmienok pre jeho schválenie bankou. Za hypotéku musíte ručiť nehnuteľnosťou.

Nehnuteľnosťou je aj pozemok, to znamená, že za kupovaný pozemok je možné ručiť práve ním. Dá sa to, no neplatí to automaticky vo všetkých bankách a pri všetkých druhoch pozemkov. Niektoré banky to umožnia, iné chcú ručiť inou nehnuteľnosťou – bytom či rodinným domom. Prípadne budete musieť akceptovať ďalšie obmedzenia.

Napríklad na kúpu ornej pôdy a pozemku v rekreačnej oblasti banka klientovi odporučí hypotekárny úver s tým, že ho zabezpečí inou nehnuteľnosťou ako kupovaným pozemkom. Peňažný ústav umožní ručenie kupovaným pozemkom iba v prípade, ak ide o stavebnú parcelu, na ktorej sa už začala stavať nehnuteľnosť.

Vtedy je banka schopná klientovi z budúcej hodnoty jeho investičného zámeru odvodiť budúcu hodnotu nehnuteľnosti po kolaudácii, a tak mu poskytnúť finančné prostriedky na stavbu nehnuteľnosti. Zabezpečenie úveru by v takom prípade bolo pozemkom a rozostavanou stavbou.

Banka v tomto prípade postupuje veľmi individuálne v závislosti od konkrétneho prípadu.

Podmienky na poskytnutie hypotekárneho úveru na pozemok sú v bankách rovnaké, ako keby ste si hypotékou chceli financovať kúpu bytu alebo rodinného domu. Rovnaké sú aj úrokové sadzby.