Odklad hypotekárnych splátok

Aj keď každý verí, že v splácaní hypotéky mu nenastanú žiadne komplikácie a problémy, stať sa to môže.

Či už sa stanete dlhšiu dobu práceneschopní, prípadne prídete o zamestnanie alebo sa vyskytnú rôzne neočakávané výdavky väčšieho rozsahu. Pri uzavieraní zmluvy o hypotekárnou úvere je možné s bankou dohodnúť aj všeobecný postup upravujúci tieto prípady. Konkrétne podmienky sa ale budú vždy riešiť individuálne podľa konkrétnej vzniknutej situácie. V tomto prípade je potrebné si s bankou dohodnúť splátkový kalendár.

Pokiaľ ani znížené splátky a teda dočasne pozmenený splátkový kalendár nie je pre vás reálny, banky ponúkajú klientom možnosť odkladu, nie však celej splátky, len jej časti. Ide o istinu, úrokovú časť klient spláca naďalej. Na začiatku splácania, kedy väčšiu časť splátky (najmä pri dlhšej splatnosti úveru) tvorí úroková časť, to pre klienta nemusí znamenať výraznejšiu úľavu.

Podmienky splácania po ukončení obdobia „splátkových prázdnin“ sa upravia o nesplácanú istinu. Odložená časť istiny sa rozpočíta na zostávajúce obdobie splatnosti úveru, čím sa splátky, samozrejme, zvýšia. Odklad splátok istiny je možný väčšinou na 6 až 12 mesiacov, sú však už banky, ktoré túto možnosť klientom ponúkajú až na obdobie 24 mesiacov. V individuálnych a vážnych prípadoch je, samozrejme, možné dohodnúť si s bankou odlišný splátkový kalendár, prípadne na nejakú dobu celkom odložiť splátku.

Proti nepredvídateľným životným situáciám sa môžete poistiť – poistenie úveru zabezpečí, že v prípade straty zamestnania, úrazu, smrti alebo dlhodobej práceneschopnosti za vás poisťovňa na určitú dobu alebo až do konca splatnosti úveru preberie platenie splátok.