Prevod bytu na nového vlastníka

Medzi povinnosti predávajúcich a kupujúcich patrí prihlásenie a odhlásenie trvalých pobytov, faktické odovzdanie bytu ako takého, prepis energií a správy bytu.

Byt, rodina

Bývalí vlastníci bytu sú povinní po jeho predaji odhlásiť sa z trvalého pobytu v danej nehnuteľnosti, pokiaľ ju ďalej nebudú ako nájomcovia užívať. Do kúpnych zmlúv sa zvykne uvádzať ustanovenie, že predávajúci je povinný odhlásiť sa z trvalého pobytu v prevádzanej nehnuteľnosti a je povinný odhlásiť aj tretie osoby, ktoré mali trvalý či prechodný pobyt odvodený od vlastníctva práva predávajúceho k predmetnému bytu. Zároveň, keď sa vy budete do bytu sťahovať a chcete v ňom mať nahlásený trvalý pobyt, musíte sa k trvalému pobytu v danej nehnuteľnosti prihlásiť.

Po prevode bytu na nového vlastníka je jednou zo zmluvných povinností predávajúcich a kupujúcich byt si odovzdať a uskutočniť prevod odberu energií na nového vlastníka.

V praxi prebieha odovzdanie tak, že predávajúci a kupujúci sa stretnú v danom byte, do odovzdávacieho alebo iného protokolu sa zapíše stav bytu a energie: t.j. stav a číslo plynomeru, elektromeru a vodomerov, prípadne iných meračov v byte. Do protokolu sa zapíše, koľko kľúčov a od ktorých priestorov sa odovzdávajú a uvádzajú sa v ňom iné skutočnosti, ktoré zmluvné strany požadujú. Protokol podpisujú obidve strany, t.j. predávajúci aj kupujúci.

So stavmi energií, ktoré si zmluvné strany odsúhlasili v protokole, sa predávajúci odhlási u dodávateľov energií (elektrina, plyn, voda, a iné) a kupujúci sa prihlási k ich odberu energií. Kupujúci je takisto povinný požiadať správcu domu o pristúpenie k Zmluve o správe domu. Správca je povinný pripraviť novému vlastníkovi zmluvu znejúcu na jeho meno a pripraviť mu zálohový predpis podľa platných predpisov.