ako zhodiť     úspech     práca     peniaze     fotenie     opatrovanie

zoznámenie ▷ sobáš ▷ bývanie ▷ deti

Pravidlá pri vyúčtovaní za byt

Obdobie vyúčtovania za spotrebu energií bytu je obdobím buď radostným alebo smutným. Vyúčtovanie bytu sa riadi určitými pravidlami, ktoré je vhodné poznať.

 • Najneskôr do 31. mája majú správcovia bytoviek povinnosť vykonať vyúčtovanie zálohových platieb platených vlastníkmi za minulý rok a do 30 dní ich aj doručiť. Iný termín vykonania je možný, len ak je zmluvne dohodnutý, prípadne upravený v stanovách bytového družstva.
 • Doklad o vyúčtovaní by mal obsahovať výpočet poskytovaných služieb s mesačnými predpísanými zálohami, ktoré mal vlastník uhrádzať, skutočné náklady na služby, ktoré správca uhradil dodávateľovi a vyčíslený rozdiel
 • Podľa zákona má správca povinnosť predložiť vlastníkom do konca mája aj vyúčtovanie použitia fondu opráv a tiež správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu
 • Ak sa vám vyúčtovanie nepoznáva, ako vlastník máte právo nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu, čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv
 • V prípade, ak vám vznikol nedoplatok ako vlastník bytu ste povinný uhradiť vzniknutý nedoplatok v stanovenom termíne alebo reklamovať platby u správcu. Reklamovať možno najmä nesprávne údaje o ploche bytu, o počte osôb bývajúcich v byte (pokiaľ ste zmenu nahlásili), rozdiel medzi nameraným a vyfakturovaným množstvom spotreby vody, zlé vyčíslenie zálohových platieb atď.
 • Pri uplatnení reklamácie postupujte podľa zákona na ochranu spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka.

Komentáre

 1. Dobrý deň, rada by som sa spýtala ako je to s počtom bývajúcich osôb. V roku 2009 som mala v prenájme byt, ktorý som v roku 2010 odkúpila do osobného vlastníctva. U vlastníka (štátnej organizácie) som mala nahlásené 2 osoby, avšak v byte som bývala sama. Napriek tomu zástupca vlastníkov (nie predseda SVB, to nie je zriadené) nahlásil správcovi z vlastnej vôle 3 bývajúce osoby, čím sa mi podstatne zvýšili náklady na byt a vznikol nedoplatok.

  Podobne mi do zúčtovania nenahlásil spotrebu vody s odôvodnením, že je nízka (povedala mi to suseda pred ktorou sa chvastal) a tak mám naúčtovaných cca 60M3 vody, ktoré som nespotrebovala.

  Samozrejme, vyúčtovanie som reklamovala, no vtedajší vlastník mi odpísal, že všetko je OK a nič sa meniť nebude.

  Moja otázka teda znie: má zástupca vlastníkov právo svojvoľne meniť údaje o počte bývajúcich osôb? Čo robiť v prípade, že Vám vyúčtovali aj osoby, ktoré s Vami preukázateľne nebývajú (navštevujú školu 230km vzialenú a v mieste ich pobytu sú za ne riadne uhrádzané všetky poplatky vrátane komunálneho odpadu…)? A ako postupovať v prípade, že Vám spotrebu vody vypočítali odhadom a správca vyúčtovanie odmieta opravit?

  Ďakujem za odpoveď.

Napíšte komentár

Tento web prevádzkuje © Miro Veselý.
Kontakt: | miro-vesely.sk | facebook | google+ | instagram | twitter
Ilustračné fotografie pixmac.sk a dreamstime.com a archív autora.