Ako je to s poplatkami za komunálny odpad?

Čo o nich hovorí súčasná legislatíva? Kto ich vlastne musí platiť?

Poplatky za komunálny odpad – ľudovo „daň za kuky“, alebo „platbu za smeti“ – platíte raz ročne obci (čiže mestu alebo dedine), v ktorej bývate.

Za smeti platíte aj pri prechodnom pobyte

Treba však dať pozor na jednu skutočnosť: zákon hovorí o tom, že povinnosť platiť vám vzniká nielen pri trvalom pobyte v tejto obci, ale aj vtedy, ak tam bývate len dočasne.

To znamená, že ak bývate napríklad v nájomnom byte v Žiline a na miestne príslušnom mestskom úrade ste si boli nahlásiť prechodný pobyt (čo je, mimochodom, tiež vaša povinnosť), automaticky vám vzniká záväzok platiť do žilinského rozpočtu poplatok za smeti.

Čo treba v takomto prípade urobiť? Všetko vybavíte na tom istom mieste, kde si aj nahlasujete prechodný pobyt – čiže na mestskom či obecnom úrade.

Platia dvaja, jeden môže byť zástupca

Ideálne je preto tieto dva administratívno-právne úkony urobiť „jedným šmahom“. Najskôr sa na úrade nahláste na prechodný pobyt, kde vám o tom vydajú potvrdenie, s ktorým sa môžete ísť hneď nahlásiť ako poplatník za odvoz komunálneho odpadu.

Ak nezvolíte takýto rýchly a pohodlný postup, myslite na to, že lehota na prihlásenie sa čoby poplatníka za komunálny odpad je 30 dní odo dňa nahlásenia prechodného pobytu.

Ak v nájomnom byte bývate napríklad ako pár, máte dve možnosti. Buď sa nahlásite každý samostatne, alebo sa dohodnete a len jeden z vás bude na „oznámení platiteľa“ figurovať ako platiteľ. Druhý bude uvedený ako spolubývajúca osoba v spoločnej domácnosti, čiže ho budete ako poplatníka zastupovať.

Na konečnú cenu poplatku to nemá žiadny vplyv. Pre jedného aj druhého platí rovnaká sadzba. Rozdiel je akurát v tom, že každoročne bude poštou chodiť rozhodnutie o vyrubení poplatku na toho z vás, kto sa prihlásil ako „platiteľ“.

Nemusíte platiť za celý rok, ak v obci bývate len pár mesiacov

Obec vám na základe prihlásenia sa k plateniu vyrubí ročný poplatok za komunálny odpad.

Ak ste sa do nájomného bytu nasťahovali len v polovici roka, napríklad v septembri, poplatok vám vypočítajú len za toto obdobie, čiže v našom prípade za štyri mesiace.

Na zaplatenie máte lehotu 15 dní od rozhodnutia o vyrubení poplatku, no ideálne pre vás bude zaplatiť to na úradnej pokladni hneď v hotovosti, ušetríte tak čas.

Nasledujúci rok vám už ako poplatníkovi obec vyrubí štandardný poplatok v ročnej výške, ktorý musíte zaplatiť do 15 dní.

Ak by sa vám stalo, že sa odsťahujete – a teda aj odhlásite z prechodného pobytu – napríklad v auguste, tak vám obec musí vrátiť peniaze za obdobie od septembra do konca roka.

Platíte tam, kde sa obvykle zdržujete

Možno sa teraz logicky pýtate: No fajn, ale ja už za smeti platím v Prešove, kde mám trvalý pobyt a teraz mám ešte platiť za smeti aj v Bratislave, kde bývam v súčasnosti v nájme?

Nie, nemusíte! Stačí ak obci, v ktorej máte stále trvalý pobyt preukážete, že sa na jej území nebudete zdržiavať viac ako 90 dní v roku. V praxi na to postačí predložiť písomné podklady.

Čiže potvrdenie o prechodnom pobyte a k tomu ešte napríklad kópiu pracovnej zmluvy. Tým jednoznačne preukážete, že ťažisko vašich záujmov už je skôr na mieste vášho prechodného pobytu.

Obec vám na základe toho buď zníži, alebo aj celkom odpustí platenie poplatku.

Je dobré na to nezabudnúť, lebo inak budete zbytočne platiť v oboch obciach. Poznáte to: za neodôvodnené platenie vás nikto nikdy naháňať nebude!

Dvakrát platiť nemusíte

Ako je to však v prípade, keď máte napríklad v Liptovskom Mikuláši trvalý pobyt u rodičov, ale bývate v nájme s priateľkou/priateľom v tom istom meste?

Tu nastáva situácia, že v Liptovskom Mikuláši máte zároveň trvalý aj prechodný pobyt. Čo teraz? Musíte za smeti platiť dvakrát? Nemusíte sa obávať, nič také vám našťastie nehrozí.

Zákon totiž v tomto smere hovorí jasnou rečou: ak by ste mali v jednej a tej istej obci aj 10 ďalších prechodných pobytov, poplatok platíte iba z dôvodu svojho trvalého pobytu. Takže k žiadnej neželanej duplicite nemôže dôjsť a ani nedôjde.

Za poplatok ručí majiteľ nehnuteľnosti

V praxi to vyzerá často tak, že napríklad vo vašom rodičovskom dome, kde máte stále trvalý pobyt, chodí len jedno rozhodnutie o vyrubení poplatku ročne, v ktorom je zahrnutá celková suma za všetkých členov domácnosti.

Je to bežná situácia. Za odvedenie poplatku vždy ručí majiteľ nehnuteľnosti. Čiže ak je to váš otec, tak chodí rozhodnutie naňho, ale poplatky sú vypočítané aj za vás.

Pretože ste člen spoločnej domácnosti. Inými slovami, poplatok sa nestanovuje za nehnuteľnosť, ale za každú osobu, ktorá v nej žije. Je to jednoduchšie a pohodlnejšie.

Ak si teda budete potrebovať uplatniť zľavu (prípadne oslobodenie) z platenia „smetiarskeho poplatku“ v mieste vášho trvalého bydliska, myslite na to, že vás tu zrejme niekto zastupuje.

Vtedy stačí, keď mu poskytnete potrebné písomné doklady a on vás z platenia na úrade odhlási sám. Bude platiť ďalej, ale už nie za vás, keďže s ním už nebývate, a teda neprodukujete žiadny odpad.

Nejde o kolosálne sumy

Na výšku ročného poplatku má vplyv viacero faktorov, ktoré obce zohľadňujú pri ich určovaní. Vo všeobecnosti však platí fakt, že v malej dedinke môžete ročne zaplatiť 5 eur a vo veľkom krajskom meste aj 30 eur.

Najvyššia možná „pálka“, ktorú zákon pripúšťa je 39,97 eura na osobu a rok.

TEY